Menu

VL-SW274VN - Bộ chuông cửa có hình kết nối tay phụ

VL-SW274VN - Bộ chuông cửa có hình kết nối tay phụ

- Màn hình 7 inch
- Mở rộng đến 3 màn hình và 6 tay con
- Liên lạc nội bộ tay con và màn hình
- Kết nối tổng đài điện thoại (PBX)
- Lưu lại 400 hình ảnh khách đến
- Kết nối các cảm biến báo động
- Thay đổi giọng nói
- Kết nối 2 vị trí cửa

0913 304 336